De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen komt eraan. Was definitieve invoering per 1 januari 2023 de bedoeling is dat nu uitgesteld tot 1 juli 2023. Het doel van deze wet is het verbeteren van de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht om bouwfouten te minimaliseren.

De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen.

Nieuwe wet: strenger bouwtoezicht en een betere aansprakelijkheidsregeling
Het kabinet voert een nieuw stelsel van kwaliteitsborging in. Dit zijn de 5 belangrijkste veranderingen:

  • Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers.
  • De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.
  • De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico's op schade en gebreken. 
    Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Vanaf 1januari 2021 keert de notaris het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
  • Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

De veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting) tot en met 2024 alleen voor eenvoudige bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Vanaf 2025 volgen de andere bouwwerken. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw.

in de wet kwaliteitsborging moet op een vooraf bepaald aantal onderdelen worden aangetoond dat de kwaliteit als gevraagd wordt geleverd. Dit vraag in de verschillende fase van een planontwikkeling tot en met de uitvoering de nodige aanpassing in de organisatie.

Holland BouwAdvies B.V. is klaar voor de invoering. Na een Pilot project met ABBBouwgroep is een overeenkomst voor uitvoering van de interne kwalitietsborging met ABB Bouwgroep overeengekomen voor de periode 2022-p en 2023.

Ook met Vorm Ontwikkeling is voor project Kombuis Papendrecht een pilot uitgevoerd.

Voor meer informatie omtrent deze wet:

www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34453_wet_kwaliteitsborging_voor

 

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met Holland BouwAdvies B.V op.

06 15 14 50 98  of info@hollandbouwadvies.nl

Holland Bouwadvies - 2018-2024