In mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Met als doel het verbeteren van de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht om bouwfouten te minimaliseren.

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen.

De veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting) tot en met 2024 alleen voor eenvoudige bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Vanaf 2025 volgen de andere bouwwerken. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw.

in de wet kwaliteitsborging moet op een vooraf bepaald aantal onderdelen worden aangetoond dat de kwaliteit als gevraagd wordt geleverd. Dit vraag in de verschillende fase van een planontwikkeling tot en met de uitvoering de nodige aanpassing in de organisatie.

Holland BouwAdvies B.V. gaat zich inspannen om klaar te staan als u met deze wet moet gaan handelen. Daarom zijn wij in samenwerking met ABBBouwgroep een proef gestart.

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met Holland BouwAdvies B.V op.

06 15 14 50 98  of info@hollandbouwadvies.nl

Holland Bouwadvies - 2018-2021