Worden de afspraken over tijd, kosten en kwaliteit nagekomen en voldoet het gebouw straks aan uw verwachtingen, bestek en tekeningen?
Alleen met toezicht op de uitvoering weet u dat hier door een specialist over wordt gewaakt.

Hier moet aandacht voor zijn op die momenten dat er nog invloed kan worden uitgeoefend op het resultaat. Dit is bij voorkeur nog voor de start van de bouw maar in ieder geval nog voor bewerkingen worden uitgevoerd.

Met een controle van de concept contractstukken als bestek en tekeningen signaleren wij tekortkomingen voordat het contract rond is.

Het begint met het onderkennen van risico’s. Is hetgeen is bedacht ook te maken en hoe dan precies? Is er toch niet wat vergeten? Deze controle in de voorbereiding is nauw verweven met onze kwaliteitsbewaking tijdens de uitvoering. Een goede controle van de contractstukken voorkomt veel afwijkingen – meerwerk in de uitvoering.

Toezicht in de uitvoering

In de uitvoering word per bouwonderdeel gecontroleerd of dit juist wordt aangebracht en behandeld. De wijze waarop producten worden verwerkt is immers bepalend voor het resultaat! Veel onderdelen zijn bij oplevering buiten het zicht en bij een mankement zijn deze vaak niet meer te herstellen.

Per project wordt de vereiste expertise afgestemd.

Zoekt u projectondersteuning? Of bent u benieuwd naar wat wij voor uw project kunnen betekenen?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met Holland BouwAdvies B.V op.

06 15 14 50 98  of info@hollandbouwadvies.nl

Holland Bouwadvies - 2018-2021