Tijdens de uitvoering van een bouwproject vertegenwoordigd de toezichthouder de belangen van de opdrachtgever. Hiermede is hij de schakel tussen de aannemer en de directievoerder, projectleider of projectmanager en ondersteund hiermede het uitvoeringsproces.
Sturing en coordinatie van uw project. Een goed functionerend projectteam met gemotiveerde medewerkers en duidelijke kaders is een van de belangrijkste succesfactoren. Het projectteam bepaald immers de klanttevredenheid.

Tijdens het bouwproces controleren wij de aannemer of het project volgens de contractstukken uitgevoerd wordt. Hierbij bewaken wij de kwaliteit, de voortgang van de planning, de veiligheidsaspecten en het meer- en minderwerk.

samenvattend

  • Toetsen van kwaliteit van het uitgevoerde werk door de (onder) aannemers, dit betreft zowel bouwkundige, constructieve als installatietechnische werkzaamheden;
  • Voortgangsbewaking i.r.t. het algemeen tijdschema;
  • Administreren bevindingen, opvolging en afhandeling daarvan;
  • Bewaken dat de afspraken m.b.t. veilig werken opgevolgd worden;
  • Bijhouden administraties;
  • Ondersteuning bij directievoerders taken;
  • Afstemming met de directievoerder

 

Holland Bouwadvies - 2018-2024