Directievoering

Naast de Adviserende rol die Holland BouwAdvies B.V. kan vervullen in de voorbereidingsfasen van uw project, en de controlerende rol in de uitvoering kunt u zich tijdens de uitvoering laten vertegenwoordigen door een directievoerder. In deze fase komt er veel op u af en moet er veel worden geregeld. Denk aan overleg met diverse bouwpartners, voorstellen van de aannemer waar u, volgens het bestek, goedkeuring aan moet verlenen. De beoordeling van termijnen en het meer- en minderwerk en de laatste keuzen bepalingen van uw ontwerp. Hoe staat het met de planning en moet er vanuit de leiding worden gestuurd op kwaliteit? Dit vraagt om specifieke kennis en organisatorische zaken, techniek en financiën. Dit is een leidinggevende taak die de directievoerder voor u verzorgt.

De directievoerder is uw adviseur. Op diverse deelgebieden zal hij u bijstaan, ontzorgen. Binnen het overeengekomen mandaat zal hij zelfstandig besluiten nemen en zaken regelen om uw belangen te dienen en daarvan terugkoppeling geven.

Hij regelt de afstemming van werkzaamheden van de architect, adviseurs en aannemer. Hij zorgt ervoor dat alle partijen tijdig en volledig worden geïnformeerd. Hij geeft leiding aan het toezicht. Hij draagt zorg voor het vereiste overleg met overheidsinstanties en nutsbedrijven. Hij ziet toe op naleving van de contractstukken en adviseert u over afwijkingen.

Kortom de spil van het projectteam.

Wilt u meer weten? Neem dan geheel vrijblijvend contact met Holland BouwAdvies B.V op.

E-mail: info@hollandbouwadvies.nl

mob: 06 – 15 14 50 98